Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/11

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie składniki wynagrodzenia mogą być zaliczane do niemieckiej płacy minimalnej - stanowisko MPiPS
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej ze studentem oraz z tegorocznym maturzystą
  • Kiedy wynagrodzenie prokurenta nie może być uregulowane w regulaminie wynagradzania
  • Czy staż pracy może mieć wpływ na prawo do świadczeń z zfśs
  • Jaki dokument pozwoli uznać za usprawiedliwioną nieobecność pracownika, który podróżował służbowo
 • Aktualności
  • Nowe wzory świadectw w szkołach artystycznych
  • Więcej stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  • Kwotowe wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie dla funkcjonariuszy BOR
  • Nowe warunki przyznawania funkcjonariuszom SKW nagród uznaniowych
  • Zmiany właściwości organów skarbowych w wydawaniu interpretacji
  • Zmiany we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN
  • Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Temat Numeru
  • Jakie świadczenia może sfinansować pracodawca w ramach promowania zdrowego trybu życia
 • Prawo Pracy
  • Jak pomniejszać proporcjonalnie urlop wypoczynkowy za okresy nieobecności w pracy - 7 praktycznych wskazówek
  • Czy można wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przez pracownika, ale przed rozpoczęciem jego biegu
  • Czy w świadectwie pracy należy zaznaczyć, że podpisała je osoba do tego upoważniona
 • Wynagrodzenia
  • Jak wypłacać odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia - 7 problemów z praktyki
  • W jakim terminie po rozliczeniu przez pracownika delegacji powinna nastąpić wypłata należności za podróż służbową
  • Czy przychodem dla pracownika jest odszkodowanie wypłacone za uszkodzenie jego samochodu na służbowym parkingu
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy płatnikowi, który złożył korektę ZUS IWA, ZUS może podwyższyć stopę procentową składki wypadkowej
  • Jak rozliczyć składki za osobę, która wykonuje zlecenie na rzecz swojego pracodawcy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
  • Czy można przeglądać w ZUS akta płatnika i sporządzać z nich fotokopie
 • Zasiłki
  • Jak ustalać prawo do zasiłku opiekuńczego - 5 najczęstszych błędów płatników
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia
 • BHP w Firmie
  • Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie bhp w formie e-learningu
 • Emerytury i Renty
  • Co się zmieniło w naliczaniu emerytur od 1 maja 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Dotacje dla pracodawców - jak uzyskać i rozliczyć
 • Spis streści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Zatrudnianie do prac sezonowych - jaką formę wybrać