Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/13-14

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak prawidłowo wyznaczyć pracownikom wolne za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę
  • Zmiany w uzyskaniu i rozliczeniu pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź
  • Z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs
  • Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
  • Czy umowa o powierzenie mienia małej wartości musi być dołączana do akt osobowych pracownika
  • Jak przebywanie w areszcie tymczasowym wpłynie na urlop wypoczynkowy pracownika
  • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
 • Aktualności
  • Nowe stawki wynagrodzeń członków zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki
  • Przynależność do związków zawodowych wyłącznie pracowników - niezgodna z konstytucją
  • Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Zmiany w rozkazie personalnym funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  • Zmiany w zakresie wojskowej służby zdrowia
  • Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń pracodawcom, których pracownicy zostali powołani do służby wojskowej
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Najnowsze orzecznictwo
 • Temat Numeru
  • Jakie zmiany wprowadzono w wystawianiu zwolnień lekarskich i ustalaniu prawa do zasiłków
 • Prawo Pracy
  • Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych
  • Jak w aktach osobowych przechowywać orzeczenia lekarskie z badań profilaktycznych po zmianie przepisów
  • Jak ustalać prawo do dni opieki na dziecko pracownicy, która ma dzieci z dwóch związków małżeńskich
  • Czy choroba kadrowej i brak odpowiedzi związku zawodowego uzasadniają przekroczenie terminu na odrzucenie sprzeciwu od kary porządkowej
  • Czy dojazd na miejsce postoju pojazdu może być traktowany jako czas odpoczynku kierowcy
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy pracodawca naraża się na spór z pracownikiem o dyskryminację płacową
  • Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi przywróconemu do pracy - 3 praktyczne wskazówki
  • Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie, aby nie został zakwestionowany przez organy kontroli
  • Czy niewypracowanie czasu pracy z przyczyn organizacyjnych obniża pensję pracownika
  • Jaką kwotę należy wypłacić pracownikowi za sprzedane udziały w spółce z o.o.
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo opłacać składkę na FEP - 4 najczęstsze problemy płatników składek
  • Czy partner życiowy może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  • Czy od dodatku stażowego wypłacanego w okresie pobierania świadczeń chorobowych należy opłacić składki ZUS
  • Czy rolni-przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, musi zgłosić się w ZUS
  • Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy przed pełnym miesiącem ubezpieczenia
  • Jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego
  • Jak wykazać dodatek do umowy zlecenia w Z-3a po ustaniu zatrudnienia
 • BHP w Firmie
  • Czy pobicie pracownika w pracy należy uznać za wypadek przy pracy
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r.