Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/01

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak naliczać wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy od 22 lutego 2016 r.
  • Jakie nowe kody ubezpieczeniowe będą obowiązywać w 2016 r.
  • Co się zmieni od 1 stycznia 2016 r. w zasadach orzekania o czasowej niezdolności do pracy
  • Jak uzyskać od zleceniobiorcy informacje potrzebne do prawidłowego ustalenia zakresu jego ubezpieczeń w ZUS
  • Jak od 2 stycznia 2016 r. prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą
  • Jak od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się płaca minimalna w Niemczech
  • Na ile części można podzielić urlop rodzicielski
  • Czy wciąż obowiązują stare wzory umów o pracę
  • Czy członek zarządu może zostać zatrudniony na umowę na czas określony dłuższą niż 33 miesiące
 • Aktualności
  • Nowa nazwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Zmiany w formularzach do badań statystyki publicznej na 2015 r.
  • Nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Zmiany w uprawnieniach do kierowania strażaków PSP na przeszkolenie zawodowe
  • Zaniechanie poboru podatku od świadczeń uzyskiwanych w związku z uczestniczeniem w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej
  • Nowa jednostka certyfikująca przedsiębiorców i personel w zakresie bezpieczeństwa urządzeń chłodniczych i systemów ppoż
  • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez instruktorów i wykładowców osób ubiegających się o prawo jazdy
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym są zgodne z konstytucją
  • Czy poniesione przez pracodawcę koszty zakwaterowania pracownika mobilnego podlegają oskładkowaniu
 • Najnowsze interpretacje urzędowe
  • Jak w praktyce płatnicy powinni korzystać z e-zwolnień lekarskich - odpowiedzi ZUS na pytania płatników
 • Temat numeru
  • Którzy płatnicy muszą przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Czy do zawarcia umowy o zakazie konkurencji potrzebne jest dodatkowe upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pracodawcy
  • Czy pracowników można dyscyplinować ostrzeżeniami
  • Czy po zmianie przepisów będzie można wypowiedzieć umowę na czas określony, w której nie przewidziano możliwości wypowiedzenia
 • Wynagrodzenia
  • Jak rozliczyć wyjazd pracownika na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe na polecenie pracodawcy
  • Czy koszt miejsca parkingowego dla pracownika jest jego przychodem
  • Z jakiego okresu obliczyć ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik był chory przez kilka miesięcy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy od 1 stycznia 2016 r. za pracownika-emeryta będącego jednocześnie zleceniobiorcą należy opłacać składki z tytułu umowy zlecenia
  • Jak prawidłowo skorygować raporty imienne ZUS z bezpodstawnie rozliczonym zasiłkiem
  • Czy wypłata premii rocznej po przejściu pracownika na emeryturę podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Czy po zwrocie pracownikowi składek ZUS płatnik powinien przeliczyć i wyrównać zasiłek
  • Jak postępować ze zwolnieniami lekarskimi w przypadku zmiany płatnika zasiłku od 1 stycznia 2016 r.
  • Czy minimalna podstawa wymiaru zasiłku może być niższa z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
 • BHP w Firmie
  • Czy pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy z powodu niezapewnienia im w samochodach służbowych opon zimowych
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 16 grudnia 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Przewodnik po zmianach przepisów
  • Kodeks pracy - przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Promocja zatrudnienia - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Powszechny obowiązek obrony - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Pracownicy tymczasowi - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Równe traktowanie - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Pracownicy urzędów państwowych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Pracownicy samorządowi - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Karta nauczyciela - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Służba cywilna - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Szkolnictwo wyższe - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Ustawa kominowa - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Niepełnosprawni - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Ochrona roszczeń pracowniczych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Minimalne wynagrodzenie - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • System ubezpieczeń społecznych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Ubezpieczenie zdrowotne - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Ubezpieczenie społeczne rolników - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Ustawa zasiłkowa - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Emerytury i renty - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Świadczenie rodzinne - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Kodeks cywilny - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
  • Swoboda działalności gospodarczej - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2015/2016
 • Spis treści dodatku : Ściąga dla kadrowego
  • Część 3. Dokumentowanie niezdolności do pracy od 1 stycznia 2016 r.