Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/03

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Co powinny zawierać wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Jak prawidłowo wykazać w dokumentacji rozliczeniowej kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w okresie od 1 stycznia do marca 2016 r.
  • Jak wnioskować o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
  • Czy umowa na czas określony zawarta w 2015 r. musi być zgłaszana PIP od 22 lutego 2016 r.
  • Czy stare umowy zawarte na zastępstwo muszą być aneksowane od 22 lutego 2016 r.
 • Aktualności
  • Nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)
  • Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN)
  • Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG)
  • Zmiana zasad naboru do służby w Straży Pożarnej
  • Nowe zasady powoływania i odwoływania osób kierujących KRUS, agencjami rolnymi i inspekcjami
  • Zmiany w procedurach administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE
  • Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE
  • Zmiany w przeprowadzaniu konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską
  • Wyższe wynagrodzenie dla członków zespołów i komisji egzaminacyjnych sędziowskiej i prokuratorskiej
  • Zmiany w zatrudnianiu osób na kierownicze stanowiska w służbie cywilnej
  • Nowe kompetencje kuratorów oświaty i zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków
 • Temat numeru
  • Jak sporządzić PIT-11 i PIT-8C za 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Co wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku przesunięcia urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę
  • Czy pracownica, która nie wykorzystała urlopu rodzicielskiego w 2015 r., może z niego skorzystać po zmianie przepisów
  • Czy związek zawodowy musi uzasadniać odmowę wyrażenia zgody na zwolnienie chronionego działacza
 • Wynagrodzenia
  • W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie przejściowym
  • Czy przeliczyć podstawę wymiaru odprawy pieniężnej przy zmianie stawki za godzinę
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r.
  • Czy za pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca należy opłacić składki na FP
 • Zasiłki
  • Dokumentowanie prawa do zasiłków - po zmianach
  • Czy zleceniobiorczyni należy podnieć wysokość zasiłku do 1000 zł
 • BHP w Firmie
  • Czy zleceniodawca powinien przejść szkolenie bhp dla pracodawców
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem