Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/07

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie są skutki nieprzekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia w przypadku umów na czas określony
  • Jak rozliczyć przekazane pracownikom karty podarunkowe i paczki dla dzieci z okazji świąt Wielkiejnocy
  • Jak powinien postąpić płatnik, jeśli nie otrzyma zawiadomienia o obowiązującej go wysokości składki wypadkowej
  • Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. można dokonać wyboru - ZUS czy OFE
  • Czy praca na część etatu wpływa na wymiar zaległego urlopu nabytego podczas pracy na pełny etat
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek poinformować inspekcję pracy o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej
  • Kto ma obowiązek skierować studenta odbywającego praktyki na badania lekarskie
 • Aktualności
  • Zmiany w tabelach służących do ustalania wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych prokuratorów
  • Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej
  • Zmiany w szkoleniu instruktorów i wykładowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • Nowe zasady wydawania funkcjonariuszom zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
  • Minimalne środki finansowe wymagane dla cudzoziemca-naukowca niezbędne na utrzymanie w Polsce
  • Nowe regulacje w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy na statkach
  • Wyższe stawki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
  • Czas trwania służby kontraktowej żołnierzy - bez ograniczeń
  • Zmiany w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • Zmiany w wynagradzaniu i zaszeregowaniu pracowników PKN
  • Czy odzyskanie zdolności do pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego i podjęcie pracy spowoduje utratę zasiłku chorobowego
  • Jak obliczyć składkę zdrowotną, gdy przez część miesiąca pracodawca wypłaca pracownikowi zasiłek z ubezpieczenia chorobowego
  • Najnowsze interpretacje podatkowe
 • Temat numeru
  • Jak wynagradzać pracę nadliczbową w długich okresach rozliczeniowych
 • Prawo Pracy
  • Czy do limitu umów na czas określony należy wliczać umowę na czas wykonania określonej pracy zawartą przed zmianą przepisów
  • Jak ustalić wydłużenie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach
  • Czy świadectwo pracy można wysłać na nieaktualny adres
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalać wynagrodzenie za zwolnienie na poszukiwanie pracy
  • Czy kierownik zatrudniony na część etatu ma prawo do dodatku za przekroczenie wymiaru czasu pracy
  • Na jakiej podstawie można przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi samorządowej instytucji kultury
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy pracodawca studenta musi opłacać za niego składki od dodatkowej umowy zlecenia
  • Jakie skutki dla przedsiębiorcy ma odmowa wydania interpretacji indywidualnej przez ZUS
  • Czy diety wypłacone członkowi rady nadzorczej z tytułu podróży służbowej podlegają oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie za dyżur
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku z tytułu wypadku w drodze z pracy, jeśli zboczył z drogi
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą po przerwie w ubezpieczeniu
 • BHP w Firmie
  • Czy pracownika oddelegowanego do innej pracy trzeba skierować na badania i szkolenie bhp
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 21 marca 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem