Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/11

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak zmienić pracownikom rozkład czasu pracy w celu odpracowania w sobotę dnia wolnego
  • Od kiedy płatnik musi zgłosić do ZUS zleceniobiorcę kończącego szkołę lub studia
  • Jak rozliczyć świadczenia oferowane przez pracodawcę z okazji uroczystych dni w maju i czerwcu
  • Czy w świadectwie pracy wykazywać urlop rodzicielski
  • Czego może domagać sią pracownik, którego pracodawca naruszył prawo do odpoczynku
  • Co zrobić z urlopem wypoczynkowym pracownicy udającej się na urlop wychowawczy
 • Aktualności
  • Przedłużenie na 2016 r. dotychczasowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich i prokuratorskich
  • Nowe zasady wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy
  • Zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
  • Nowe zasady przeprowadzania aplikacji legislacyjnej
  • Zmiany w opiniowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie wymiaru zatrudnienia i odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Temat numeru
  • Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów
 • Prawo Pracy
  • Czy pracownik musi podpisać oświadczenie o udostępnieniu i przetwarzaniu danych osobowych
  • Dla kogo można wprowadzić zadaniowy czas pracy i kiedy dochodzi w nim do pracy nadliczbowej
  • Czy pracodawca, który przejął zakład pracy, może skutecznie cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez poprzedniego pracodawcę
 • Wynagrodzenia
  • Jakie koszty działalności organizacji związkowej ponosi pracodawca
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń i podstawę wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych
  • Czy udostępnienie pracownikowi mieszkania za częściową odpłatnością jest świadczeniem podlegającym oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Kiedy rezygnacja ze zwolnienia lekarskiego i powrót pracownika do pracy nie spowodują utraty prawa do zasiłku chorobowego
  • Czy wartość nagrody rzeczowej należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku
 • BHP w Firmie
  • Kiedy pracownikom zatrudnionym w biurze trzeba zapewnić napoje chłodzące w okresie letnim
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Jak korzystać z obniżenia wpłat na PFRON i ubiegać się o dofinansowanie z funduszu od 1 lipca 2016 r.