Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/15-16

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Co zmienia się w przepisach dotyczących warunków pracy kobiet od 3 sierpnia 2016 r.
  • Jak sierpniu 2016 r. zmieniają się okresy wypowiedzenia umów na czas określony
  • Co się zmieniło od 1 lipca 2016 r. w formularzach składanych do PFRON
  • Jak po zmianach będą wynagradzani menedżerowie w spółkach Skarbu Państwa
  • W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe za 2016 r.
  • Jakie zmiany będą obowiązywać w programie "Rodzina 500+2
  • Czy wypłaty z Programu Dobrowolnych Odejść są opodatkowane - ogólna interpretacja MF
  • Czy pracownica jest chroniona przed wypowiedzeniem w czasie przerw między korzystaniem z poszczególnych części urlopu rodzicielskiego
  • Czy trzeba wypowiadać umowę na zastępstwo w chwili, gdy zastępowany pracownik wraca do pracy
  • Kiedy stosujemy ustawy o delegowaniu pracowników
 • Aktualności
  • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
  • Udzielanie wsparcia przez asystentów podatnika przełożone na 1 stycznia 2017 r.
  • Wyższe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych
  • Nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia o jego zmianie OPO-1
  • Nowe wzory informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON
  • Nowe wzory deklaracji INF-1 i INF-Z o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • Zmiany w refundacji składek ubezpieczeniowych osób niepełnosprawnych
  • Warunki korzystania przez podatników, płatników i inkasentów  z portalu podatkowego
  • Więcej podmiotów uprawnionych do przesyłania pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej
  • Nowe wymagania bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
  • Wysokość diety dla członka  Kolegium IPN
  • Większa ochrona pracowników narażonych na działanie pyłów drewna
  • Zmiany w działalności zakładów leczniczych
  • Dodatkowy urlop dla niektórych funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Zmiany w udzielaniu urlopów funkcjonariuszom Straży Granicznej
  • Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  • Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach
  • Zmiany programowe w wychowaniu przedszkolnym
  • Nowy termin wręczenia pracownikowi umowy o pracę
  • Zmiany w systemie oświaty
  • Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - bez zmian
  • Nowe warunki wypłat zasiłków dla opiekunów
  • Kto w świetle przepisów ubezpieczeniowych jest pracodawcą- holding czy wchodząca w jego skład spółka
 • Temat numeru
  • Jak prawidłowo zatrudniać obywateli Ukrainy i Białorusi
 • Prawo Pracy
  • Czy umowa zawarta z pracownikiem młodocianym po ukończeniu nauki zawodu automatycznie ulega rozwiązaniu
  • Czy pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą, jeżeli przed zawarciem umowy pracował na zastępstwo w jednostce samorządowej ponad 6 miesięcy
  • Czy za niepodpisywanie listy obecności można zastosować karę pieniężną
  • Jak ustalić okres wypowiedzenia na czas określony, który przekształci się w umowę  bezterminową
  • Za jaki okres wystawić świadectwa pracy przejętym pracownikom, jeżeli otrzymali świadectwa od poprzedniego pracodawcy
 • Wynagrodzenia
  • Czy przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych wpływa na staż uprawniający do nagrody jubileuszowej
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
  • Czy pracownik może ujawnić wysokość odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji
  • Kiedy udostępnienie parkingu jest przychodem
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak utworzyć profil na platformie PUE ZUS bez osobistej wizyty w urzędzie
  • Jakie są obowiązki płatnika, gdy ubezpieczony zgłosi mu nieprawidłowość w przesłanej z ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego
  • Czy przedsiębiorca zatrudniony na podstawie umowy zlecenia może opłacać z działalności tylko składkę zdrowotną
  • Czy od wartości ekwiwalentów za pranie odzieży należy opłacić składki ZUS
 • Zasiłki
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniać składniki z przesuniętym terminem płatności
  • Kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez zagraniczną placówkę medyczną
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku, jeśli podczas niezdolności do pracy wyjechał na zagraniczną wycieczkę
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniać wynagrodzenia urlopowe
  • Czy ZUS może nie wypłacić zasiłku macierzyńskiego, jeśli płatnik zapłacił składki w ostatnim dniu terminu
 • BHP w Firmie
  • Czy trzeba wprowadzić specjalne procedury bhp, jeżeli pracownik jest zarażony wirusem HIV
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Najkorzystniejsze formy dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych i zasady ubiegania się o wsparcie w PUP
 • Spis treści dodatku: Pełna treść interpretacji - wersja elektroniczne
  • Opodatkowanie świadczeń uzyskanych w ramach Programów Dobrowolnych Odejść (PDO)