Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/19

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na inne świadczenia w 2017 r.
  • Jak po zmianie przepisów ustalać podstawę wymiaru składek ZUS za osoby oddelegowane przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą
  • Na jakich warunkach od 25 września 2016 r. pracodawca może zwrócić nienależnie pobrane dofinansowanie z PFRON
  • W jakich sytuacjach nie ma limitów na liczbę umów o pracę na okres próbny
  • Kiedy pracodawca musi złożyć oświadczenie o zamiarze skrócenia okresów wypowiedzenia umów o pracę
  • Czy pracownik przechodzący na emeryturę może domagać się dni wolnych na poszukiwanie pracy
 • Aktualności
  • Zmiany w wymaganiach od kandydatów na stanowiska dyrektorów komisji egzaminacyjnych
  • Zmiany w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów w szkołach
  • Zmiany w powoływaniu prokuratorów do komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej
  • Zmiany w powoływaniu prokuratorów do komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej
  • Dyrektorzy oddziałów ZUS wyznaczeni do działania jako organy egzekucyjne
  • Zmiany w wynagradzaniu i stanowiskach urzędników sądowych
  • Organizacja pracy w placówkach oświatowych przyjmujących uczniów przybywających z zagranicy
  • Zmiany w egzaminach konkursowym i kwalifikacyjnym na rzecznika patentowego
  • Zmiany w programie badań statystyki publicznej na 2017 r.
  • Nowe zasady przyznawania nagród ministra nauczycielom akademickim
  • Sankcje dla pracodawców za nieprzekazywanie pieniędzy na PFRON
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawierające przyczynę nieistniejącą w chwili jego składania jest ważne
 • Temat numeru
  • Jak zatrudniać i rozliczać członków zarządu spółek kapitałowych
 • Prawo Pracy
  • Czy po zawarciu dwóch umów na czas określony przed zmianą przepisów można podpisać z pracownikiem jeszcze jedną umowę na czas określony
  • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która po urlopie wychowawczym korzysta ze zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego
  • Czy postanowienia układu zbiorowego pracy w przypadku przejęcia firmy obowiązują członków rodzin pracowników
  • Jaki okres wypowiedzenia umowy na czas określony zastosować, jeżeli w jego trakcie pracownik uzyska prawo dłuższego okresu wypowiedzenia
 • Wynagrodzenia
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownicy za przerwy na karmienie dziecka piersią
  • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop po długiej chorobie
  • Czy ustna umowa szkoleniowa jest podstawą do żądania od pracownika zwrotu dodatkowych kosztów dokształcania
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie składki należy zapłacić za zatrudnianego absolwenta, który nie podjął studiów
  • Jak wykazać w dokumentacji ZUS okresy sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem
 • Zasiłki
  • Kiedy nie obowiązuje okres wyczekiwania na prawo do zasiłku z ubezpieczeń społecznych
  • Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, jeśli uległ wypadkowi w drodze na badania lekarskie
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla członka zarządu
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 21 września 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Jak ustalać prawo oraz wysokość odpraw i odszkodowań dla pracowników