Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/21

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy pracownik w delegacji ma prawo do dni wolnych za święta listopadowe, jeżeli w kraju, w którym przebywał, nie obchodzi się tych świąt
  • Od kiedy należy ustalać na nowych zasadach podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę
  • Jak uniknąć wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2017 r.
  • Jakie zmiany w zakresie podpisu elektronicznego wynikają z dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych
  • Jak ustalić, komu przekazać zajęte wynagrodzenie
  • Czy kwestionariusz osobowy musi mieć klauzulę, że pracownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych
  • Czy jeśli pracownika ukarze się karą porządkową to można później za to samo przewinienie zwolnić go dyscyplinarnie
 • Aktualności
  • Wyższe stawki zaszeregowania zasadniczego pracowników Służby Więziennej
  • Zmiany w wydatkach budżetowych na 2016 r.
  • Zmiany terminologiczne w przepisach o identyfikacji elektronicznej dokumentów
  • Nowe zasady tworzenia kont na ePUAP
  • Wynagrodzenia dla członków podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości efektów uczenia
  • Niższe minimalne stawki za czynności radców prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Niższe minimalne stawki za czynności adwokatów w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Uznawanie kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
  • Zmiany w wynagradzaniu egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu
 • Temat Numeru
  • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2016 r. wpływa na inne obowiązki płatnika
 • Prawo Pracy
  • Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy po zmianach przepisów
  • Kiedy u niepełnoetatowca występują nadgodziny i trzeba mu udzielić dni wolnych
  • W jaki sposób wynająć pracowników od innej firmy
 • Wynagrodzenia
  • Od czego zależy wysokość wynagrodzenia menedżera zarządzającego spółką z udziałem Skarbu Państwa
  • Jak wypłacać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
  • Czy ustna umowa szkoleniowa jest podstawą do żądania od pracownika zwrotu dodatkowych kosztów dokształcania
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze składników zmiennych
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy za pracownika niepełnoetatowego lub sporadycznie wykonującego prace o szczególnym charakterze należy opłacać składkę na FEP
  • Jak rozliczyć składki za zleceniobiorcę należne za miesiąc, w którym uzyskał on prawo do emerytury
  • Do jakich ubezpieczeń powinna być zgłoszona osoba zastępująca w pracy zleceniobiorcę
 • Zasiłki
  • Jakich okresów nie należy wliczać do okresu zasiłkowego - najczęściej popełniane błędy
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla pracownicy, która wróciła z urlopu wychowawczego
  • Czy na chorego członka rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli zaświadczenie lekarskie obejmuje również czas pobytu w szpitalu
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Kalendarz kadrowo-płacowy na 2017 r.