Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/03

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie koszty uzyskania należy zastosować od 1 stycznia 2018 r. do przychodów spoza nowego katalogu działalności autorskiej – stanowisko MF
  • Do 3 kwietnia 2018 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego małżonka w separacji – najnowsze wyjaśnienia ministerstwa zdrowia
  • Waloryzacja świadczeń emerytalno–rentowych od 1 marca 2018 r.
  • Jak wypłacić trzynastkę za 2017 r. pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę
  • Jak udzielać urlopów wypoczynkowych dyrektorom szkół oraz nauczycielom na stanowiskach kierowniczych po zmianach przepisów
 • O to pytają kadrowi
  • Jak długo pozostaje ważna przedwstępna umowa o pracę
  • Czy komornik może zająć wypłacany pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
  • Czy odpracowanie przez pracownika spóźnień należy traktować jak pracę w nadgodzinach
 • Aktualności
  • Nowy okres przechowywania akt pracowniczych
  • Zmiany w zakresie minimalnego wykształcenia policjanta
  • Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Zmiany w wynagradzaniu pracowników niebędących nauczycielami
  • Nowe zasady orzekania o udzielaniu nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia
  • Nowa formacja - Służba Ochrony Państwa
  • Warunki przeprowadzania egzaminów niezbędnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego
  • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla policjantów służby spraw wewnętrznych
  • Ograniczenie handlu w niedziele i święta
 • Temat numeru
  • Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • Prawo pracy
  • Czy przemęczenie spowodowane wykonywaniem dodatkowej pracy może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę
  • Czy pracownik może odpracować wyjście prywatne w minutach
  • Ograniczenie pracy w handlu od 1 marca 2018 r. – odpowiedzi na pytania z praktyki
  • Czy udział w wyjeździe szkoleniowym należy potraktować jako podróż służbową
 • Wynagrodzenia
  • Jaki limit zwolnienia należy zastosować do zapomogi przyznanej pracownikowi z zfśs w 2017 r.
  • Czy do umowy o zakazie konkurencji można wprowadzić karę umowną
  • Jak od 1 marca 2018 r. rozliczać i wynagradzać pracę w niedziele
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy można przedłużyć okres delegowania, gdy pracownik zachoruje będąc za granicą
  • Czy wynagrodzenia członków rad nadzorczych, którzy są pracownikami, powinny być oskładkowane
  • Na jakich zasadach pracodawca finansujący posiłki swoim zatrudnionym może skorzystać ze zwolnienia składkowego
 • Zasiłki
  • Kiedy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się od pracodawcy o świadczenie uzupełniające zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
  • W jakiej wysokości wypłacić zasiłek macierzyński pracownicy, która nie określiła sposobu korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • W jakiej formie płatnik powinien przechowywać e-ZLA
  • Czy przy dokonywaniu potrącenia z zasiłku dla pracownika należy stosować kwotę wolną pochodzącą od minimalnego wynagrodzenia
 • Bhp w firmie
  • Czy pracownicy mogą odmówić pracy z powodu niezapewnienia im przez pracodawcę odzieży roboczej
 • GIODO wyjaśnia
  • Kto odpowiada za wykorzystanie przez pracownika w celach prywatnych danych osobowych, do których miał dostęp w związku z wykonywaną pracą