Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/12

 • O tym musisz wiedzieć
  • Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.
  • Kto będzie płatnikiem zasiłków od 1 stycznia 2019 r.
  • Jaki współczynnik ekwiwalentowy należy stosować w 2019 r.
  • Jakie skutki dla pracodawców spowodowało ustanowienie święta 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy
  • Outsourcing pracowniczy – czy pomoże zastąpić pracowników tymczasowych, którym 30 listopada 2018 r. skończyły się limity pracy tymczasowej
  • Od 25 listopada 2018 r. nie wszyscy pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego po śmierci pracodawcy
  • W 2019 r. nadal będzie obowiązywać roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek
  • Jaka będzie od 1 stycznia 2019 r. kwota wolna od potrąceń z wierzytelności przysługujących zleceniobiorcom – stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadzi od 1 stycznia 2019 r. utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • O to pytają kadrowi
  • Co zrobić z pracownicą przerywającą urlop wychowawczy, dla której w firmie nie ma pracy
  • Jak ukończenie studiów licencjackich wpływa na staż urlopowy pracownika
  • W jaki sposób ustala się wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku pracownika otrzymującego zmienne składniki wynagrodzenia
 • Aktualności
  • Zmiana wysokości wynagrodzeń pracowników WSA
  • Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop policjantów – niezgodne z konstytucją
  • Nowe warunki uzyskiwania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli
  • Większe obowiązki bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  • Nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
  • Zmiana terminów składania przez płatników informacji podatkowych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • Temat numeru
  • Jakie nowe obowiązki dla pracodawców wprowadza ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
 • Prawo pracy
  • Jakie elastyczne rozkłady czasu pracy może stosować pracodawca
  • Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym na terenie zakładu pracy
  • Jak ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, jeżeli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze
 • Wynagrodzenia
  • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki
  • Czy pracownik osiągnie przychód, uczestnicząc w zagranicznej wycieczce integracyjnej
  • Jak po zmianach przepisów pracodawca może ubiegać się o wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jakie składki należy opłacać za członka rodziny zatrudnionego we własnej firmie
  • Z jaką datą wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dziecko pracownicy zgłoszone w tym samym czasie przez jej współmałżonka
  • Kiedy wartość kart żywieniowych udostępnianych pracownikom nie podlega oskładkowaniu
  • Czy składka chorobowa za zleceniobiorcę zawsze jest dobrowolna
 • Zasiłki
  • Czy pracownicy-babci przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem
  • Jakie konsekwencje dla płatników i ubezpieczonych wynikają z kontroli zwolnień lekarskich
  • Kiedy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy nie przysługuje 100 % świadczenia rehabilitacyjnego
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca, kierując pracowników na badania profilaktyczne, musi podpisać z jednostką medycyny pracy umowę powierzenia przetwarzania danych
 • Bhp w firmie
  • Jakie obowiązki w zakresie bhp mają pracodawcy w przypadku wykonywania przez pracowników pracy zdalnej
 • Najnowsze zmiany przepisów – pytania Czytelników
  • Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat
  • Czy dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat, w celu przygotowania zawodowego
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak przygotować się do zmian 2019 w prawie pracy i ZUS

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz