Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/01

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy umowę o pracę można podpisać z terminem rozpoczęcia w dniu świątecznym i po przeprowadzeniu szkolenia bhp
  • Od 1 października 2017 r. zostanie obniżony wiek emerytalny
  • Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników od 1 stycznia 2017 r.
  • Jakie ułatwienia dla pracodawców wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2017 r.
 • Aktualności
  • Zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy
  • Zmiany w wydatkach budżetu państwa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego
  • Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych
  • Nowe kwoty świadczeń z tytułu zwrotu kosztów zamieszkania poniesionych przez delegowanych sędziów
  • Wyższe kwoty świadczeń z tytułu zwrotu kosztów zamieszkania delegowanych prokuratorów
  • Nowe przepisy dotyczące nauczania w zakładach karnych
  • Nowe wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej
  • Prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne zyskają opiekunowie osób niepełnosprawnych
  • Wyższe odpisy na zfśs w 2017 r.
  • Przywrócenie staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zmiany w ocenie pracy nauczycieli
  • Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej
  • Wyższa kwota wolna od potrąceń ze świadczeń emerytalnych i rentowych
 • Temat numeru
  • Jak od 1 stycznia 2017 r. płatnicy i podatnicy powinni stosować nowe kwoty zmniejszające podatek
 • Prawo Pracy
  • Jakie są różnice między urlopem ojcowskim a urlopem tacierzyńskim
  • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który zmienił pracodawcę i pracował w różnych wymiarach etatu
 • Wynagrodzenia
  • Jak obniżać dietę za podróż krajową
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik wypracował nadgodziny i odbierał za nie czas wolny
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo ustalić obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
  • Jak w dokumentacji ZUS wykazać urlop bezpłatny pracownika młodocianego
  • Czy przedsiębiorca skorzysta z preferencyjnych zasad oskładkowania, jeżeli nie prowadził zarejestrowanej wcześniej działalności
 • Zasiłki
  • Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłków po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Do którego oddziału ZUS pracodawca powinien przekazać ZUS Z-3
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić szczepienia przeciw grypie
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 20 grudnia 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Świadczenia kadrowo-płacowe w 2017 r. - wskaźniki i stawki