Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/09

 • O to pytają kadrowi
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownicę w ciąży, która wykonuje pracę na zastępstwo
  • Jak pracodawca może sprostować błędy w świadectwie pracy, które sam odkrył
  • Czy badania lekarskie zrobione w czasie pracy na umowę zlecenia mogą być wykorzystane przy zatrudnieniu na umowę o pracę
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem
  • Jak ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy
  • Kto dokonuje zwrotu kosztów okularów korekcyjnych pracownikowi tymczasowemu
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
 • Temat numeru
  • Na jakich zasadach przedsiębiorcze matki mogą podejmować zatrudnienie w czasie sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • Prawo pracy
  • Jak uwzględnić urlop rodzicielski w świadectwie pracy
  • Jak poświadczać dokumenty składane w aktach osobowych
  • Jak udzielać odpoczynku tygodniowego kierowcy samochodu osobowego
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak prawidłowo wypełnić raport ZUS RCA za osobę współpracującą
  • Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za "młodego bezrobotnego" można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny
  • Kiedy kwota dodatku do wynagrodzenia wypłacanego za okres pobierania świadczeń chorobowych stanowi podstawę wymiaru składek
 • Aktualności
  • Ograniczenie właściwości miejscowej sądu rozpatrującego roszczenia pracownika tymczasowego niezgodne z konstytucją
  • Zmiany w sporządzaniu oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
  • Wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Zmiany w zatrudnieniu traktowanym na równi z praktyką zawodową kandydatów na doradców podatkowych
  • Nowe terminy na weryfikację przez ZUS prawa przyznawania emerytury lub renty
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe