Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/12

 • O tym musisz wiedzieć
  • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu nie podlega limitom dotyczącym umów na czas określony - zmiany od 1 czerwca 2017 r.
  • Jak od 1 czerwca 2017 r. obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop dla pracownika tymczasowego
  • Jakie nowe uprawnienia w postępowaniu przed ZUS, US, PIP i GIODO otrzymali pracodawcy od 1 czerwca 2017 r.
 • Aktualności
  • Nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy
  • Nowe przepisy regulujące czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej
  • Zmiany w zasadach wpłacania przez płatników należności z tytułu składek ZUS
  • Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej
 • Temat numeru
  • Jakie nowe uprawnienia uzyskał ZUS od 13 czerwca 2017 r. w zakresie ustalania właściwego płatnika składek
 • Prawo pracy
  • Jak ustalić pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli przerwał studia i wykonywał pracę
  • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie czasu pracy kobiet w ciąży pracujących przy monitorach ekranowych od 1 maja 2017 r.
  • Czy w systemie równoważnym pracodawca może planować pracę zawsze po 12 godzinach
  • Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie, aby wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wynagrodzenia
  • Jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę w wolną sobotę
  • Czy pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe, jeżeli nie uchylił regulaminu zfśs
  • Czy można skorygować wpłatę na PFRON po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak wykazać okresy przerw w ZUS RSA utworzonym w programie Płatnik
  • Od kiedy zleceniodawca musi zgłosić do ZUS zleceniobiorcę kończącego szkołę lub studia - 10 problemów z praktyki
 • Zasiłki
  • Kiedy ubezpieczony musi zwrócić zasiłek jako nienależne świadczenie
  • Za jaki okres rodzic nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli jest inny domownik mogący zapewnić opiekę
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniać premie
 • Bhp w firmie
  • Czy jeden pracownik może pozostawać na terenie zakładu pracy pracując w godzinach nadliczbowych
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownikowi, który nie chce rozliczyć się z pracodawcą, można wstrzymać wystawienie świadectwa pracy
  • W jakim terminie pracownik, który porzucił pracę, może zostać zwolniony dyscyplinarnie
  • Czy jest termin, w którym pracodawca może podjąć decyzję o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Zatrudnianie pracowników tymczasowych  - co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.