Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/18

 • O tym musisz wiedzieć
  • Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny
  • Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.
  • Jak udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r.
 • Aktualności
  • Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych
  • Zmiany w kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli
  • Nowe wymagania wobec osób zajmujących stanowisko dyrektora w publicznych placówkach oświatowych
  • Zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  • Czy ZUS może obniżyć podstawę wymiaru składek uznanych za niewspółmiernie wysokie
  • Zmiany dostosowujące przygotowanie zawodowe młodocianych do reformy szkolnictwa
  • Szybsza pomoc finansowa dla pracowników niewypłacalnego pracodawcy
  • Wyższe należności dla sędziów delegowanych za granicę
  • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich
 • Temat numeru
  • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2017 r. wpływa na inne obowiązki płatnika
 • Prawo pracy
  • Czy można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy tylko w niektóre dni tygodnia
  • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy
  • Czy można zwolnić pracownika za podjęcie dodatkowej działalności bez poinformowania pracodawcy
 • Wynagrodzenia
  • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego
  • Jak organy podatkowe ograniczają optymalizację podatkową z wykorzystaniem programów motywacyjnych dla pracowników
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy podjęcie studiów przez pracownika, który zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, wpływa na obowiązki płatnika wobec ZUS
  • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom członkowie rad nadzorczych pełniący funkcję na terenie Polski
 • Zasiłki
  • W jaki sposób można zakwestionować zwolnienie lekarskie pracownika
  • Czy ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu drugiego zatrudnienia, które podjął będąc na urlopie macierzyńskim
 • Bhp w firmie
  • Czy trzeba kierować na badania kontrolne pracownicę, której zwolnienia lekarskie są przerywane weekendami
 • O to pytają kadrowi
  • Czy jednorazowy brak wypłaty wynagrodzenia uprawnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • Czy można ubiegać się o przedawniony urlop wypoczynkowy
  • Czy dopuszczalne jest ustne poinformowanie pracownika o zakresie jego obowiązków
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Co się zmieniło w Karcie nauczyciela od 1 września 2017 r.
  • Pracownicy sfery budżetowej mogą przejść na wcześniejszą emeryturę już od 1 października 2017 r.