Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/20

 • O tym musisz wiedzieć
  • Jak skorygować składkę na FGŚP za członka rodziny, która została błędnie naliczona za wrzesień 2017 r. - wyjaśnienia ZUS
  • W samorządach zostaną zlikwidowane stanowiska doradców i asystentów
  • Jak udzielić pracownikom wolnego za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę
  • Kto od 1 listopada 2017 r. uzyska prawo do posiłków profilaktycznych
 • Aktualności
  • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia
  • Wynagrodzenia dla członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • Wyższe wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
  • Zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych psychologów przeprowadzających badania osób zatrudnionych przy broni i amunicji
  • Uprawnienia do skrócenia wymaganego okresu pracy zawodowej dla stanowisk kierownika urzędu lub jednostki
 • Temat numeru
  • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych pracowników wykonujących pracę za granicą
 • Prawo pracy
  • Czy negatywne wypowiedzi o pracodawcy na portalach społecznościowych mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę
  • Jak ustalać dni wolne od pracy w rozkładach czasu pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak podwyżka w trakcie okresu rozliczeniowego wpływa na dodatki za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
  • Czy można dokonywać potrąceń ze świadczeń z zfśs przyznanych rodzinie pracownika
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Od kiedy osoba, która ma przedłużony termin złożenia egzaminu dyplomowego, podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia
  • Czy złożenie korekty ZUS IWA może spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • Czy od polisy grupowego ubezpieczenia na życie współfinansowanej przez pracowników należy rozliczyć zaliczkę na pdof i składki ZUS
 • Zasiłki
  • Jak liczyć okres wyczekiwania dla pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim
  • Czy przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę wymiaru składek przed otrzymaniem zasiłku chorobowego
  • Jak ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku po zmianie tytułu do ubezpieczenia
 • Bhp w firmie
  • Ile czasu może pracować przy monitorze ekranowym telepracownica w ciąży
 • O to pytają kadrowi
  • Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie dziecka piersią
  • Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego w razie śmierci matki przed podjęciem zatrudnienia
  • W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.