Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/22

 • O tym musisz wiedzieć
  • Czy karta przedpłacona przekazana zleceniobiorcy z zfśs na święta podlega opodatkowaniu
  • Co się zmieni w uwierzytelnianiu e-zwolnień od 1 grudnia 2017 r.
  • Jakie zmiany czekają ubiegających się o rentę oraz uprawnionych do emerytury z urzędu
  • Jakie warunki muszą spełnić płatnicy ubiegający się o dofinansowanie z ZUS projektów w ramach prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2018 r.
 • Aktualności
  • Nowe wymagania dla pracowników serwisujących agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych
  • Jednorazowe świadczenie rekompensacyjne z tytułu trwałej utraty prawa do deputatu węglowego
  • Warunki dokumentowania wniosków w sprawie dochodzenia od niewypłacalnego pracodawcy należności z FGŚP
  • Nowe wymagania wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  • Zgoda na ratyfikowanie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem
  • Likwidacja stanowisk doradców i asystentów w administracji publicznej
  • Zmiany w wykazie egzaminów lekarskich organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe uznawanych w Polsce
 • Temat numeru
  • Indywidualne konta składkowe - nowy system rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy, któremu minie okres pracy bez wizy
  • Jak udzielić równoważnego odpoczynku za naruszenie odpoczynku dobowego
  • Czy pracownik, którego małżonka jest bezrobotna, może odmówić świadczenia pracy w porze nocnej
  • Czy w przerywanym czasie pracy mogą występować dwie przerwy
 • Wynagrodzenia
  • Jaką odpowiedzialność materialną ponosi członek zarządu spółki z o.o. zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę
  • Kiedy można objąć wszystkich pracowników klauzulą konkurencyjną
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Kiedy pracodawca zapewniający pracownikom bezpłatny dojazd do pracy może skorzystać ze zwolnienia ze składek i podatku
  • Jakie składki ZUS są należne od wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., który jest też pracownikiem
 • Zasiłki
  • Jak liczyć podstawę wymiaru zasiłku, gdy nastąpiło przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  • Czy po zaprzestaniu wypłaty jednego ze składników wynagrodzenia należy na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
 • Bhp w firmie
  • Czy można dopuścić do pracy pracownika z urazem, który nie przeszkadza mu w wykonywaniu pracy
 • O to pytają kadrowi
  • Czy dokumentacja pracownicza może być prowadzona w wersji elektronicznej
  • Kiedy pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy
  • Czy pracownik może domagać się powtórnego doręczenia mu świadectwa pracy
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - o czym trzeba pamiętać