Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/24

 • O tym musisz wiedzieć
  • Jak oddać dzień wolny za święto Trzech Króli przypadające w 2018 r. w sobotę
  • ZUS ma prawo kwestionować zawyżone wynagrodzenie pracowników
  • Jak od 1 stycznia 2018 r. płatnik posiadający zadłużenie w ZUS powinien rozliczyć składki społeczne zaliczone na spłatę składek zdrowotnych
  • Jakie rewolucyjne zmiany w Karcie Nauczyciela zostaną wprowadzone w 2018 r.
 • Aktualności
  • Wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy
  • Minimalna emerytura dla rencistów niemających okresów składkowych
  • Nowy fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej
  • Zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
  • Nowe wzory zeznania PIT-28 i informacji PIT-28/A
  • Nowe wzory formularzy dla podatników rozliczających podatek dochodowy za 2017 r.
  • Nowe kwoty zwolnień podatkowych dla pracowników w 2018 r.
  • Zasady dofinansowania pracodawcom przez ZUS działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym
  • Włączenie funkcjonariuszy celno-skarbowych do emerytalnego systemu służb mundurowych
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany w podatkowych rozliczeniach z pracownikami będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Jak zmieniać rozkłady czasu pracy
  • Jaką podstawę prawną wskazać w świadectwie pracy w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Odprawa emerytalna - jak ustalić do niej prawo i ją rozliczyć
  • Jaka jest właściwość sądu w przypadku spraw o odszkodowanie od delegowanych pracowników
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak ustalić podstawę wymiaru składek pracownicy na urlopie wychowawczym, która wykorzystuje go bezpośrednio po urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym
  • Kiedy rolnik zatrudniony na zlecenie zachowa prawo do ubezpieczeń i świadczeń z KRUS
  • Czy obniżać składkę zdrowotną pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą, którego wynagrodzenie nie jest w Polsce opodatkowane
 • Bhp w firmie
  • Czy trzeba wszcząć postępowanie powypadkowe, jeżeli pracodawca dowiedział się o wypadku od osoby spoza zakładu
 • O to pytają kadrowi
  • Czy w przedwstępnej umowie o pracę można zapisać karę umowną
  • Czy przy ponownym zatrudnieniu pracownika na tych samych zasadach należy mu przedstawić informację o warunkach zatrudnienia
  • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownicy, która chce zrezygnować z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak przygotować się do zmian przepisów, które będą obowiązywać w 2018 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Wypełnianie świadectwa pracy - 6 praktycznych wskazówek