Monitor Prawa Pracy 2014/08

 • AKTUALNOŚCI
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Prawo pracodawcy do przeprowadzania okresowych ocen pracowników
  • Otyłość a dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
  • Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją
  • Nocleg w kabinie a obowiązek zapewnienia darmowego noclegu
  • Zmiany w przepisach
 • ARTYKUŁY
  • Wpływ upadłości pracodawcy na ochronę trwałości stosunku pracy
  • Porozumienie obniżające wynagrodzenie pracownicze
  • Świadczenia przyznane przez dwa państwa członkowskie UE
  • Pojęcie szkody na osobie
  • Rodzaje emerytur
  • Kolejna umowa na czas określony po zmianie przepisów Kodeksu pracy
  • Definicja pojęcia „działalność konkurencyjna”
  • Kryteria doboru do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Zakres pojęcia „pracownik”
  • Ochrona dóbr osobistych pracodawcy będącego osobą prawną
  • Odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika