Monitor Prawa Pracy 2016/01

 • Aktualności
  • Kilka uwag o tezowaniu orzeczeń
  • Kompetencje ZUS do badania ważności postanowień umownych
  • Zmiana wysokości wynagrodzenia
  • Wydłużony okres wypowiedzenia a wysokość odszkodowania
  • Pojęcie pracownika i konsekwencje pracy wykonywanej dla pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą oraz z osobami trzecimi w prawie ubezpieczeń społecznych
  • III Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Science i fiction prawa pracy. Sprawozdanie z konferencji
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Konstytucyjna koncepcja pracownika
  • Umowa przedwstępna w stosunkach pracy
  • Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami
  • Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • Umowa na okres próbny od 2016 r.
  • Przedmiot zakazu konkurencji
  • Obowiązek sądu dopuszczenia dodatkowej opinii biegłego
  • Zobowiązanie pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego
  • Wyłączenie z podstawy wymiaru składek wartości finansowanych posiłków przez pracodawcę
  • Wykładnia oświadczeń woli
  • Następstwa doznanego wypadku przy pracy