Monitor Prawa Pracy 2016/02

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Ochrona przedemerytalna przed zwolnieniem z pracy
  • Monitorowanie poczty pracownika
  • Umowy na czas określony
 • Artykuły
  • Programy dobrowolnych odejść
  • The reform of the employment relationship in Italy
  • Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego
  • Wypadek na wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym
  • Odszkodowanie
  • Wymagany standard noclegu dla kierowcy międzynarodowego
  • Odmienne potraktowanie przez ustawodawcę adresatów danego przepisu
  • Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
  • Spór między spółką a członkiem zarządu
  • Kryterium dyskryminacji pracownika
  • Kryterium Wypowiedzenia umowy o pracę