Monitor Prawa Pracy 2016/03

 • Aktualności
  • Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu oraz w ustawie o PIP
  • Dyskryminacja a nierówne traktowanie pracowników w kontekście warunków wynagradzania
  • Obniżenie wynagrodzenia w związku ze zmianą stanowiska a dyskryminacja
  • Stawienie się do pracy a możliwość rozwiązania umowy w związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą
  • Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
  • Nowy wzór umowy o pracę
 • Artykuły
  • Podmiotowy zakres swobody koalicji - uwagi na marginesie wyroku TK w sprawie K 1/13
  • Wnioski dowodowe na okoliczność pracy pracownika w godzinach nadliczbowych
  • Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę
  • Kwalifikacja prawna członka zarządu spółki kapitałowej jako pracownika w rozumieniu prawa unijnego
  • Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku pracowników wymienionych w art. 151 par. 1 KP
  • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki
  • Zmiana liczby członków związku zawodowego w trakcie biegu kwartału a status prawny związku zawodowego
  • Naruszenie interesów pracodawcy
  • Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Zwolnienia grupowe