Monitor Prawa Pracy 2018/04

 • Aktualności
  • Ograniczenie handlu w niedziele i święta
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zadaniowy czas pracy
  • Skuteczność wadliwego wypowiedzenia
  • Długotrwały bezpłatny urlop jako kryterium doboru do zwolnienia
 • Artykuły
  • The field of application of labour protection in the TTIP. Who are the workers interested?
  • O ochronie trwałości stosunku zatrudnienia związkowców na poziomie zakładowym - uwagi de lege ferenda
  • Bariery stosowania odpowiedzialności porządkowej wobec pracowników samorządowych
  • Zatrudnienie cudzoziemca przy pracy sezonowej
  • Jednostronne uchylenie przez pracodawcę regulaminu wynagrodzenia
  • Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
  • Zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę bezpłatnego noclegu
  • Kwalifikacja umowy zawartej z podwykonawcą jako umowy o dzieło
  • Zasiłek dla osób poszukujących pracy
  • Czas odpoczynku kierowcy