Monitor Prawa Pracy 2018/07

 • Aktualności
  • Wysokość wynagrodzenia za okres umownego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Odszkodowanie dla pracownika zwolnionego z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie
 • Artykuły
  • Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę
  • Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Jednorazowe odszkodowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy
  • Europejski filar praw socjalnych wobec młodych osób na rynku pracy w Europie
  • Odsetki od zasądzonego odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
  • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim
  • Prawo do emerytury
  • Prowadzenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku macierzyńskiego
  • Umowa o pracę na czas określony
  • Informowanie pracodawcy o podejmowaniu dodatkowej aktywności zawodowej

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz