Monitor Prawa Pracy 2018/06

 • Zmiany
  • Z Sali sądowej (2)
  • Zmiany w prawie (3)
  • Projekty zmian aktów prawnych (4)
  • W orzecznictwie sądów (5)
 • Felieton
  • Dane osobowe drugiego obiegu (7)
 • Opinie
  • Projekt francuskiego Kodeksu pracy 2017 a polska próba kodyfikacji prawa zatrudnienia (8)
  • Wpływ RODO na zasady przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem – w oczekiwaniu na nowelizację Kodeksu pracy (15)
  • Referendum strajkowe w polskim prawie pracy (22)
 • Praktyka
  • Absencja chorobowa jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę (27)
  • Przegląd czasopism (32)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy
   • Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu (34)
   • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim (40)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Okres pracy górniczej jako okres pracy w szczególnych warunkach (43)
   • Ponowne ustalenie przez organ rentowy prawa do świadczenia emerytalno-rentowego (48)
  • Tabela tez
   • Prawo pracy – OSNP Nr 4/2018 (51)
   • Ubezpieczenia społeczne – OSNP Nr 4/2018 (51)
 • Orzecznictwo TS
  • Warunki finansowania szkolenia lekarzy (53)

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz