Monitor Prawa Pracy 2018/08

 • Aktualności
  • Pracodawca jest obowiązany, chyba że nie może
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zakres zakazu konkurencji
  • Ryczałty dla kierowców w podróżach służbowych w transporcie międzynarodowym
  • Świadczenie pracy na rzecz pracodawcy w okresie zwolnienia lekarskiego pracownika
 • Artykuły
  • Sprawdzanie kandydatów do pracy pod kątem zawartości ich profili na portalach społecznościowych – analiza w świetle RODO i Kodeksu pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem unijnym w świetle judykatury organów wymiaru sprawiedliwości
  • Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
  • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności pracownika
  • Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego przywrócenie pracownika do pracy
  • Prawo do nabycia nieodpłatnie akcji przez byłego pracownika
  • Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • Wysokość delegacji należnej pracownikowi
  • Umowa o dzieło na usługi księgowe
  • Emerytura pomostowa

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz