Monitor Prawa Pracy 2017/01

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika wynikającej z choroby
  • Stosowanie przez pracownika krótszego okresu wypowiedzenia
  • Opcje na akcje w ramach programów motywacyjnych
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez pracownika krzywdę
  • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wybrane aspekty
  • Prawo do odpoczynku w konstytucjach państw europejskich - część 2
  • Dopuszczalność rozwiązania klauzuli konkurencyjnej w świetle orzecznictwa SN
  • Dyskryminacja ze względu na wiek
  • Prawo czy obowiązek oceny pracowników a ogólna ochrona umowy o pracę przed wypowiedzeniem
  • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a podleganie ubezpieczeniu społecznemu
  • Podleganie ubezpieczeniu społecznemu