Monitor Prawa Pracy 2017/02

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Zasądzenie na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy a wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia
  • Utrata zaufania a odmowa przywrócenia do pracy
  • Kwestionowanie rozwiązania umowy o pracę
 • Artykuły
  • Jak nie będąc związkowcem, być beneficjentem rokowań zbiorowych? Kilka uwag na tle amerykańskich zmian w zakresie right to work
  • Granice kognicji sądu pracy w zakresie oceny umiejętności zawodowych jako przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem artystycznym
  • Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego
  • Znaczenie miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Dłuższe terminy odwoławcze - co to zmieni?
  • Niezdolność do pracy a niepełnosprawność
  • Wynagrodzenie kadry zarządzającej
  • Prawo do emerytury pomostowej
  • Utrata zaufania do urzędnika
  • Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Nieważność postępowania
  • Związanie podmiotu wnoszącego skargę kasacyjną wykładnią prawa dokonaną przez SN