Monitor Prawa Pracy 2017/04

 • Aktualności
  • Praca kadry zarządzającej w godzinach nadliczbowych
  • Samodzielność pracownika a pracowniczy charakter zatrudnienia
  • Błędne pouczenie a roszczenie o odszkodowanie
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Dyskryminacja ze względu na religię
  • Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy
  • Zakres, źródła i weryfikacja danych przetwarzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Kim jest: "pracownik" w ujęciu przepisów Konstytucji?
  • Weryfikacja decyzji o zawieszeniu nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków i obniżeniu wynagrodzenia
  • Prawo pracodawcy do pozyskania informacji od pracownika
  • Wypłata renty rodzinnej opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej
  • Ocena okresowa pracownika
  • Niezdolność do pracy
  • Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy przez pracownika
  • Recenzja: J.Czerniak-Swędzioł (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016