Monitor Prawa Pracy 2017/05

 • Aktualności
  • Zakres sądowej kontroli oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej
  • Bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Naruszanie obowiązków w sposób ciągły a bieg terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Warunki pracy kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących dziecko piersią
 • Artykuły
  • Praca poza normalnymi godzinami pracy osób na stanowiskach kierowniczych - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Sytuacja majątkowa pracownika poddanego upadłości konsumenckiej
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
  • Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległa
  • Powód rozwiązania stosunku pracy
  • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
  • Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia
  • Prawo do odprawy emerytalnej
  • Pracodawca sędziego sądu powszechnego
  • Wykładnia umowy o zakazie konkurencji
  • Recenzja: Anna Piszczek, Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach prac, Łódź 2016