Monitor Prawa Pracy 2017/06

 • Aktualności
  • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Umocowanie do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy a prawo do ochrony zatrudnienia
  • Przychód pracownika
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w prawie
  • Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?
 • Artykuły
  • Czy rzeczywiście "Państwo zakładów pracy"? - artykuł recenzyjny
  • Wygląd zewnętrzny pracownika jako nienazwane kryterium dyskryminacji
  • Zatrudnienie wspólnika spółki z o.o. jako członka jej zarządu
  • Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w indywidualnym prawie pracy
  • Nakłanianie do rozwiązania umowy o pracę a czyn nieuczciwej konkurencji
  • Ochrona praw pracowniczych po przejęciu zakładu
  • Prawo do dodatku wyrównawczego
  • Rozpoznanie skargi kasacyjnej w związku z naruszeniem przepisów postępowania
  • Spełnienie przesłanek do nabycia premii regulaminowej
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przez kobietę będącą w ciąży
  • Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nadużycia świadczeń z ubezpieczenia społecznego