Monitor Prawa Pracy 2017/07

 • Aktualności
  • Urlop bezpłatny
  • Podwójne wynagrodzenie
  • Przyszła przyczyna wypowiedzenia
  • International  Seminar - Precarious Work. Current reality and perspectives - sprawozdanie z konferencji
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Ryczałty noclegowe kierowców w transporcie międzynarodowym
  • Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy
  • Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku
  • Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o pracodawcy umieszczanych na serwisach społecznościowych  lub stronach internetowych
  • Reguły korzystania przez pracownika z pojazdu służbowego
  • Bieg terminu na rozwiązanie umowy o pracę przy ciągłym naruszaniu obowiązku pracowniczego
  • Zmiana stanu zdrowia ubezpieczonego w trakcie trwającego postępowania sądowego
  • Wypowiedzenie umowy o pracę lekarzowi skazanemu za popełnienie przestępstw umyślnych
  • Kilkukrotne przechodzenie na emeryturę
  • Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika