Monitor Prawa Pracy 2017/09

 • Aktualności
  • Dopuszczalność generalnego i abstrakcyjnego zezwolenia na stosowanie umów na czas określony
  • Zakaz noszenia symboli religijnych w miejscu pracy
  • Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkookresowej
 • Artykuły
  • Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego - na tle wybranych pragmatyk służbowych
  • Praca w ramach platform i aplikacji cyfrowych - wyzwania dla zbiorowego prawa pracy, cz. 2
  • Refleksje nad swobodą kontraktowania w umownym stosunku pracy
  • Wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego
  • Konstrukcja fikcji prawnej
  • Praca o charakterze marginalnym
  • Skuteczne doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Odpowiedzialność za zobowiązania pracownicze zlikwidowanego pracodawcy
  • Przywrócenie pracownika na poprzednie warunki pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  • Zarzut nieważności postępowania w postępowaniu kasacyjnym