Inspektor Pracy 2014/03

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Dla sektora energetycznego; O delegowaniu w Lyonie; Bezpieczne praktyki i środowisko; Prawa w pracy; O dyrektywie 89/686/EWG; Delegacja Chińskiej Republiki Ludowej
 • Mniej wypadków, przesłaniem kampanii (6)
  W bieżącym roku realizowany jest drugi etap kampanii społecznej "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasadniczym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Adresatami działań informacyjnych są wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia lub życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej.
 • Z rolnikami i do rolników (7)
 • Inspekcja pracy a inicjatywy prywatne na rzecz poszanowania prawa (9)
 • Współczesne wyzwania prawa pracy (12)
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie we współpracy z partnerami społecznymi od listopada 2013 r. realizował cykl debat pod hasłem "Gospodarka - prawo - społeczeństwo - zarządzanie". Podsumowaniem całego przedsięwzięcia było sympozjum "Współczesne wyzwania prawa pracy", zorganizowane 19 lutego br. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Podróże służbowe (14)
  Zmiany w gospodarce rynkowej, otwarcie zagranicznego rynku pracy i coraz częściej występujący praca mobilna powodują, że przepisy prawa regulujące kwestie podróży służbowych nie nadążają za tym, co przynosi życie. Potwierdza to bogate w tej materii orzecznictwo sądowe, a także niekiedy sprzeczne ze sobą interpretacje urzędów.
 • PIP na targach AGROTECH (18)
 • Wygrana w dwóch instancjach (20)
  Ustalenie, że na stanowiskach sprzedawcy i magazyniera zatrudniano w ramach umowy o pracę zamiast umowy-zlecenia, okazało się trudniejsze, niż mogło się wydawać w chwili złożenia pozwów do sądu pracy przez inspektora pracy, ale ostatecznie wygrana przyniosła satysfakcję i zadowolenie, że czas poświęcony tej sprawie nie został zmarnowany.
 • Walka o pracownika (23)
 • Dziura w odpadach (25)
 • Po katastrofie budowlanej (28)
 • Ze wspomnień inspektora pracy (29)
 • Surowy ale sprawiedliwy. Rozmowa z Wiesławem Kafarskim, nadinspektorem pracy w OIP w Szczecinie (31)
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelne zaniedbania (36)