Monitor Prawniczy 2017/24

 • Aktualności
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za długi niewypłacanej spółki
  • Weryfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej
  • Przekształcenie wierzyciela a tytuł egzekucyjny
  • Naliczenie kar umownych a rozwiązanie umowy o roboty budowlane
  • Wypłata wynagrodzenia członków rad nadzorczych
  • Podatkowe skutki wieloetapowego zbycia nieruchomości
  • Termin do zgłoszenia organowi podatkowemu nabycia spadku warunkujący skorzystanie ze zwolnienia od podatku
  • Pochodne prawo pobytu
  • Zakres jurysdykcji sądu, który wszczął postępowanie upadłościowe
  • Zakres pojęcia "rynek regulowany"
 • Artykuły
  • Regulacja uprawnień osobistych akcjonariuszy na gruncie Kodeksu spółek handlowych
  • "Obowiązany" w postępowaniu przymuszającym prowadzonym przez sąd rejestrowy
  • Zaliczka na poczet wypłat z zysku w spółce jawnej
  • Możliwość odwołania darowizny po śmierci obdarowanego
  • Wybór kandydata na wolne stanowisko komornika sądowego spośród kandydatów zainteresowanych powołaniem - kryteria i procedura. Przegląd orzecznictwa i postulat de lege ferenda
  • Odroczenie publikacji informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach na tle stanowiska ESMA z 29.9.2017 r.
  • Skutki wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka