Monitor Prawniczy 2018/01

 • Aktualności
  • Niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z lokalu mieszkalnego
  • Termin przedawnienia opłat za studia
  • Wymogi formalne udzielenia poparcia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego
  • Wliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste do podstawy opodatkowania usługi najmu
  • Zakres ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej
  • Publiczne udostępnianie
  • Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów
 • Artykuły
  • Pojęcie i istota deliktu administracyjnego
  • Transakcje spółki kapitałowej z jej udziałowcami i funkcjonariuszami - uwagi na tle dyrektywy 2017/828
  • Przetwarzanie danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
  • Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia w umowie z komponentem budowlanym zawartej z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
  • Szkoda przyszła w rozumieniu metody dyferencyjnej
  • Rok obrotowy spółki akcyjnej