Monitor Prawniczy 2011/01

 • aktualności 
  • Z sal sądowych (2)
  • Aktualności europejskie (3)
 • Opinie
  • Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 konstytucji RP) (5)
  • Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa (12)
  • Wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na zobowiązania upadłego z tytułu odsetek (19)
  • Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych (29)
 • Orzecznictwo
  • SN 29.6.2010 - III CZP 42/10 majątek wspólny małżonków - przedmioty uzyskane z przestępstwa (40)
  • SN 16.12.2009 - I CSK 175/09 związanie sądu cywilnego decyzją administracyjną (43)
  • SN 26.11.2009 - III CZP 103/09 udział wierzyciela w sprawie o podział majątku małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką (48)
  • SN 17.11.2009 - II CZ 93/09 koszty postępowania upominawczego - pouczenie (51)
 • Glosy
  • Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika (54)
  • Właściwość sądu miejsca dostarczenia rzeczy ruchomych (54)
 • Praktyka
  • Dopuszczalność i ograniczenia dokonywania zamiany akcji w spółce akcyjnej (62)