Monitor Prawniczy 2011/04

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (178)
  • Aktualności europejskie (179)
 • Opinie
  • Współczesny model hipoteki - zasadnicze zręby konstrukcji (181)
  • Przestępne ujawnienie informacji poufnej (189)
  • Wpływ ogłoszenia upadłości na byt prawny zabezpieczeń wierzytelności - cz. II (199)
 • Orzecznictwo
  • SN 18.3.2010 - V CSK 260/09 zgodność uchwały organu spółdzielni z ustawą (207)
  • SN 18.2.2010 - II CSK 449/09 powództwo o ustalenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej (210)
  • SN 12.2.2010 - I CSK 311/09 umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (214)
  • SN 28.1.2010 - I CSK 222/09 założenie księgi wieczystej - ograniczenia dowodowe (217)
 • Glosa
  • Tajemnica zawodowa prawnika wewnętrznego (219)
  • Wywłaszczenie nieruchomości - urządzenia przesyłowe (226)
 • Praktyka
  • Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - zagadnienia wybrane (230)