Monitor Prawniczy 2011/16

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (850)
  • Aktualności europejskie (851)
 • Opinie
  • Wybrane zagadnienia części ogólnej Prawa prywatnego międzynarodowego w ustawie z 2011 r. (853)
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa (859)
  • Nieważność uchwał rady nadzorczej spółdzielni (866)
 • Orzecznictwo
  • SN 21.1.2011 - III CZP 115/10 czas uiszczenia opłaty sądowej - przekaz pocztowy (875)
  • SN 23.6.2010 - II CSK 659/09 korzyści uzyskane niesłusznie kosztem Skarbu Państwa - nieruchomości rolne (877)
  • SN 15.6.2010 - II CSK 648/09 odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. - ogłoszenie upadłości (880)
  • SN 12.2.2010 - I CSK 374/09 odpowiedzialność Skarbu Państwa - ogłoszenie upadłości (884)
  • SN 23.9.2009 - I CSK 346/08 kult pamięci osoby zmarłej a ocena wydarzeń historycznych - zakres ochrony dóbr osobistych (889)
 • Glosy
  • Uchylenie tymczasowego aresztowania - natychmiastowe zwolnienie oskarżonego (893)
  • Kult pamięci osoby zmarłej jako dobro osobiste (897)
 • Praktyka
  • Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie (901)