Monitor Prawniczy 2011/20

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1074)
  • Aktualności europejskie (1075)
 • Opinie
  • Zmiany w prawie spadkowym - zapis windykacyjny (1077)
  • Szkoda na mieniu wynikła z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania (1089)
 • Orzecznictwo
  • SN 24.2.2011 - III CZP 137/10 dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą (1101)
  • SN 9.12.2010 - IV CSK 248/10 nieważność testamentu - stan wyłączający świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (1105)
  • SN 3.11.2010 - V CSK 129/10 pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników - przyjmowanie oświadczeń (1108)
  • SN 6.10.2010 - II CSK 210/10 umowa o roboty budowlane - wynagrodzenie podwykonawcy (1111)
  • SN 9.9.2010 - I CSK 530/09 stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. - legitymacja czynna (1116)
 • Glosa
  • Rezygnacja likwidatora spółki z o.o. z pełnionej funkcji (1120)
 • Praktyka
  • Nienazwane umowy zawierane przez strony stosunku pracy (1124)