Monitor Prawniczy 2011/24

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1298)
  • Aktualności europejskie (1299)
 • Opinie
  • Przepisy o upadłości dewelopera w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (1301)
  • Przesłanki i warunki użycia środków przymusu bezpośredniego przez polskie służby porządkowe w świetle gwarancji praw człowieka i obywatela - cz. II (1307)
  • Czyn nieuczciwej konkurencji a dobre obyczaje (1318)
 • Orzecznictwo
  • SN 12.5.2011 - III CZP 19/11 skarga pauliańska - wierzyciel małżonka (1330)
  • SN 11.2.2011 - ICSK 252/10 odwołanie cofnięcia pozwu i zrzeczenia się roszczenia (1334)
  • SN 28.10.2010 - II CSK 218/10 zabezpieczenie wierzytelności - nieważność umowy (1337)
  • SN 10.11.2010 - II CSK 248/10 roszczenia najbliższych członków rodziny w związku ze śmiercią osoby bliskiej (1340)
 • Glosa
  • Refundacja ceny leku wydanego świadczeniobiorcy przez aptekę (1343)
 • Praktyka
  • Słów kilka o odwołaniu odwołania testamentu (1347)
  • Kilka uwag o sporządzaniu apelacji w sprawach karnych, w których wykorzystano materiały niejawne - polemika (1350)