Monitor Prawniczy 2012/09

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (450)
  • Aktualności europejskie (451)
   Ochrona tajemnicy handlowej 
 • Opinie
  • Cywilnoprawne skutki naruszenia art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami (453)
  • Wina a odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (465)
  • Ochrona modeli, replik i miniatur w prawie autorskim (471)
 • Orzecznictwo
  • SN 25.8.2011 - II CSK 649/10 - dowody w postępowaniu cywilnym - dokument urzędowy. Prawo do grobu (476)
  • SN 15.6.2011 - V CSK 405/10 - spółdzielnie mieszkaniowe - zawiadomienie o obradach walnego zgromadzenia (481)
  • SN 6.7.2011 - I CSK 157/11 - zasiedzenie służebności przesyłu - przesłanki (483)
  • SN 2.6.2011 - I CSK 581/10 - rejestracja wspólnotowego znaku towarowego (486)
 • Glosy
  • Rozporządzenie mieniem w tzw. oszustwie sądowym (490)
  • Odszkodowanie za utratę możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu (495)
 • Praktyka
 • Postanowienie o przesądzeniu własności jako tytuł wykonawczy (502)