Monitor Prawniczy 2014/14

 • Aktualności
  • Znak towarowy
  • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy
  • Cofnięcie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego - opłata kancelaryjna
  • Transkrypcja aktu urodzenia
  • Pełnomocnictwo do czynności określonego rodzaju dla członka zarządu spółki z o.o. uprawnionego do reprezentacji łącznej
 • Artykuły
  • Zasady funkcjonowania i odpowiedzialności (cywilnej i karnej) członka organu wykonawczego spółki kapitałowej - cz. I
  • Reklama produktów leczniczych a reklama aptek
  • Odpowiedzialność paparazzi za naruszanie dóbr osobistych celebrytów
  • Problemy intertemporalne zasiedzenia służebności przesyłu - uwagi polemiczne
  • Tajemnica psychiatryczna
  • Poufność danych farmaceutycznych w procedurze dopuszczania leku do obrotu (tajemnica farmaceutyczna)
  • Służebność przesyłu - strefa ochronna
  • Nabycie nieruchomości zajętej - skutki prawne
  • Dopuszczalność umownego wyłączenia prawa potrącenia wierzytelności