Monitor Prawniczy 2014/16

 • Aktualności
  • Brak podstaw do wyłączenia sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego wyroku
  • Podatkowe skutki obniżenia wkładów
  • Do budowy garażu nie wystarczy zgłoszenie
  • Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń
  • Produkt leczniczy
  • Pracownik
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 • Artykuły
  • Wykorzystanie znaku towarowego w domenie internetowej
  • Zastrzeżenia do protokołu - oddalenie wniosku dowodowego
  • Przerwanie biegu terminu zasiedzenia - urządzenia przesyłowe
  • Zamiana akcji w procesach konsolidacji spółek Skarbu Państwa
  • Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnej i zawodowej przez kuratora sądowego
  • Podstawy nieważności testamentu
  • Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności notarialnemu tytułowi egzekucyjnemu
  • Tajemnica dotycząca Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) jako element tajemnicy skarbowej
  • Charakter prawny wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
  • Wypadek mniejszej wagi jako typ uprzywilejowany przestępstwa rozboju