Monitor Prawniczy 2014/21

 • Aktualności
  • Okręgowa rada adwokacka może oceniać przydatność aplikanta do wykonywania zawodu adwokata
  • Alternatywne określenie przedmiotu świadczenia w zapisie testamentowym
  • Zwrot kosztów leczenia w innym państwie członkowskim
  • Minimalne wynagrodzenie
 • Artykuły
  • Odrzucenie nienależycie opłaconego zażalenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika bez uprzedniego wezwania o uiszczenie opłaty
  • Żądanie od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • Analiza wybranych tajemnic prawnie chronionych w prawie pracy
  • Kontradyktoryjność procesu przed sądem I instancji w znowelizowanym KPK
  • Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego
  • Zagadnienie wielości transmitariuszy przy nabyciu spadku oraz zapisu windykacyjnego
  • Listy przewozowe - międzynarodowy przewóz drogowy towarów
  • Zwrot bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste - przedawnienie