Monitor Prawniczy 2015/05

 • Aktualności
  • Przyznanie prawa pomocy a zwolnienie od kosztów w kolejnych postępowaniach
  • Wynagrodzenie delegowanych pracowników
  • odpowiedzialność banku
 • Artykuły
  • Dostęp do informacji o osobach biorących udział w naborze na stanowisko w służbie publicznej
  • Tajemnica poselska i senatorska
  • Nowe kompetencje i obowiązki sądu rejestrowego
  • Układ w upadłości konsumenckiej
  • Kodeks dobrych praktyk na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.8.2007 r. w kontekście ubezpieczeniowym
  • Wadliwa decyzja administracyjna - wykazanie szkody
  • Praktyczne uwagi w przedmiocie składania obszernego materiału dowodowego w sprawach cywilnych