Monitor Prawniczy 2015/06

 • Aktualności
  • Nieuczciwe warunki w umowie kredytowej
  • Koszty postępowania zabezpieczającego
  • Honorarium autorskie
  • Egzekucja w razie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
  • Zasady egzekucji ze środków unijnych przekazanych na dofinansowanie realizacji projektu
  • Odpowiedzialność członka zarządu za podatkowe zaległości spółki
 • Artykuły
  • Regulacja prawna wybranych tajemnic związanych ze służbą
  • Niepubliczne naruszenie czci a dopuszczalność i skutki nagrywania i filmowania sytuacji prywatnych
  • Rękojmia za wady w umowie o roboty budowlane - cz. I
  • Konsekwencje uproszczonego trybu rejestracji dla efektywności ochrony wzorów przemysłowych - zagadnienia wybrane
  • Hipoteka przymusowa - ochrona wierzyciela
  • stosunek prawny wynikający z uchwały rady nadzorczej - powództwo o ustalenie
  • Umowa przedwstępna - prawo pierwokupu nieruchomości
  • Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - działanie sądu z urzędu
  • Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2015