Monitor Prawniczy 2015/12

 • Aktualności
  • Nieuczciwe warunki umowy ubezpieczenia
  • Uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych
  • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
  • Podatkowe skutki zbycia ekspektatywy prawa do mieszkania i garażu
 • Artykuły
  • Zwolnienie z długu - wypadek komunikacyjny
  • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego - nowy model relacji z klientem?
  • Polska i Niemcy - zjednoczone w compliance
  • Poręczenie za zobowiązanie zakładu opieki zdrowotnej
  • Umowa prorogacyjna - miejsce wykonania zobowiązania
  • Postanowienia wzorca umownego - świadczenia główne
  • Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - postępowanie spadkowe
  • Sądowe ustalenie nierównych udziałów w małżeńskiej wspólności umownej. Zagadnienia intertemporalne
  • Tajemnica zawodowa w pośrednictwie ubezpieczeniowym. Stosowanie i sankcjonowanie (cz. II)
  • Legalność planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście braku zgodności ze studium i pokrycia kosztów jego sporządzenia przez inwestora