Monitor Prawniczy 2015/20

 • Aktualności
  • Ważność umowy sprzedaży w razie naruszenia prawa poprzedniego właściciela do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
  • Zarząd majątkiem przysposobionego przez rodziców adopcyjnych
  • Umowa kredytu zawarta przez adwokata
  • Produkt kosmetyczny
  • Zezwolenie na pobyt
 • Artykuły
  • Instytucja pytań prawnych (art. 390 par. 1 KPC). Adresat oświadczenia woli członka zarządu spółki z o.o. O rezygnacji z pełnionej funkcji
  • Tajemnica statystyczna, tajemnica spisu powszechnego
  • Prawo restrukturyzacyjne a zakres zastosowania unijnego prawa upadłościowego
  • Zmiana postanowienia zarządzającego powrót dziecka wydanego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
  • Nowe formy eksploatacji utworów w chmurze obliczeniowej - cz. I
  • Niedozwolone klauzule umowne - umowa ubezpieczenia
  • Skarga pauliańska - odpowiedzialność osoby trzeciej
  • Postępowanie wieczystoksięgowe - poświadczenie odpisów
  • Konsekwencje nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego - wybrane zagadnienia