Monitor Prawniczy 2015/21

 • Aktualności
  • Prawa pasażerów w wypadku opóźnienia lotu
  • Jurysdykcja
  • pełnomocnik reprezentujący kilku współuczestników formalnych - koszty zastępstwa procesowego
  • Skarga pauliańska w razie uchylenia układu
  • Wynagrodzenie adwokatów za szkolenie aplikantów jako informacja publiczna
 • Artykuły
  • Tajemnica upoważnionego do przetwarzania danych osobowych
  • Skutki zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
  • Nowe formy eksploatacji utworów w chmurze obliczeniowej - cz. II
  • Zasada ne bis in idem w kontekście orzecznictwa ETPCz
  • Niedopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej
  • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - uprawnienia MSW
  • Opłaty egzekucyjne - odpowiedzialność komornika
  • Roszczenia byłych członków spółdzielni mieszkaniowych po wygaśnięciu spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych na skutek zdarzeń innych niż śmierć członka rodziny